POLITIQUES ACTIVES per QUI ?

A prop de 900.000 persones es trovan sense feina a Catalunya i més de 2,2 milions, están per sota de l’ombrall de la pobresa. A novembre d’aquest any el 70% de les persones están sense feina registrades hauran exhaurit les prestacions de l’atur contributives i subsidis.Mentre, una minoría de grans empresaris, multinacionals i banquers, se enriqueixen a nostra costa cercenant la desigualtat. Sigue leyendo